Jordbruksredskap Traktor

Makalösa modeller

Den här sidan är egentligen ägnad helt åt riktiga maskiner. Men ska undantag göras bör det vara för Bengt Carlbinders modeller. Enligt en tidningsartikel lägger han ned 400-500 timmar på en modell. Samtliga är i skala 1:8,5.
Vill du se mer av Bengt Carlbinder och hans modeller så finns det ett långt inslag från Tekniska muséet här.